L to R: Maksim Isaev, Pavel Semchenko Photo Credit V. Telegin